FAVEROLLES Frans, Duits en kriel

We hebben hier te maken met een ras wat je over de hele wereld tegenkomt, een ras waar vele schilders en tekenaars inspiratie bij vonden. Naast een spectaculair show ras, was dit vroeger ook een heel speciaal nuthoen, met veel goede eigenschappen. Door de aantrekkingskracht van dit ras is menig Faverollesfokker dit dan ook voor het leven. Wereldwijd zijn er drie types show-Faverolles; dit komt omdat de verbetering van de Faverolles zowel in Engeland als in Duitsland en Nederland heeft plaats gevonden. In Frankrijk bekommerde men zich meer om de nuteigenschappen. Een Franse boerin zei hier desgevraagd over: "We verkopen het vlees gemakkelijk dan de veren", schitterend toch zo'n uitspraak! Deze gezegden geven duidelijk aan, dat kippen vroeger wat moesten presteren: eieren leggen of vlees produceren. Om de dieren te laten presteren hebben wij het gemakkelijker dan vroeger. Er is beter en meer uitgebalanceerd voer verkrijgbaar en wij kunnen zo nodig de dagen verlengen met kunstlicht. Kippen hebben nu eenmaal een bepaalde hoeveelheid licht nodig om eieren te produceren. Dieren waarvan men zei dat ze goede winterleggers waren, hadden dus minder uren licht per dag nodig om een ei te kunnen leggen. Normaal moet een kip ongeveer 12 tot 14 uur licht per dag hebben om de hormoonhuishouding op gang te brengen, die weer zorgt dat de eierenproductie begint.

Het is geen gemakkelijke opgave om een perfect koppeltje Faverolles op een tentoonstelling in te zenden. Het is geen ras waarbij je als beginner meteen met karrenvrachten prijzen huis komt. Durf je toch de uitdaging aan, dan krijg je er heel veel voor terug. Faverolles zijn superieure allrounders, een ontzettend mooie kip, die vertrouwelijk in de omgang is en uitstekende nuteigenschappen heeft. Door hun zeer rustige karakter stralen ze als het ware de rust uit van het Franse platteland. Dit wordt nog versterkt door het gezellige stevige type; het zijn de teddyberen onder de hoenders, gewoon lieve vriendelijke knuffels. Maar vergis je niet; menige boer heeft mij verzekerd dat 2 Faverolleshanen op een erf niet onderdoen voor een goede hofhond of een koppel ganzen.

Als we de Faverolles nader onder de loep nemen komen we veel speciale raskenmerken tegen: de volle driedelige baard en aan de poten een vijfde teen en voetbevedering. Plus niet te vergeten het opvallende kleurverschil tussen de haan en de hen bij de meest voorkomende kleurslag: Zalm. Naast al deze specifieke kenmerken, wil ik graag ook eens een andere kant van de Faverolles belichten, namelijk die van het nuthoen zoals het oorspronkelijk gefokt is. Er komt steeds meer vraag naar hoenders die op natuurlijke wijze gehouden kunnen worden. Nu zijn heel veel eigenschappen misschien wel weg gefokt, maar wat in de genen zit, is altijd weer terug te fokken. Door selectie kan men veel goede eigenschappen weer meer naar voren halen, als je eerst maar een dier met een goede eigenschap bezit.

In de loop der jaren is er wel het een en ander veranderd, wij kijken tegenwoordig meer naar de kleur en of de vijfde teen wel correct geplaatst is. Toch zal het geen kwaad kunnen om het vroegere uitgangspunt niet uit het oog te verliezen; de toenemende vraag naar hoenders die op biologische wijze gehouden en gefokt kunnen worden, kan mogelijk een nieuwe toekomst op voor het ras Faverolles opleveren. Als ze in grotere getale gefokt gaan worden kunnen de Faverollesfokkers die graag tentoonstellen, hier hun voordeel mee doen. Om de nuteigenschappen van Faverolles weer onder de aandacht te brengen moeten we dan ook andere zaken als kleur, fraaie baard, enz. aanprijzen. We moeten dan het fijne, kortdradige witte vlees noemen als goede eigenschap, en het niet broeds worden, als pluspunt voor de eiproductie.

FRANS Type

Veel leken denken dat het verschillende soorten hoenders zijn als ze een zalmkleurige haan en hen naast elkaar zien. Als we de haan bekijken zien we een zwart hoen met zilver witte sierveren met een witte vleugeldriehoek. Bij dit wit moet men geen spierwit voorstellen maar ivoorwit met een iets goudgeel op rug en zadel. De baard zien we het liefst zo zwart mogelijk maar dit is ontzettend moeilijk. De grote sikkelveren in de staart moeten wit omzoomd zijn en de schouders moeten wat rood bevatten om hennen met de juiste zalmkleur te kunnen fokken.
De kleur van de hen is eigenlijk tegenover gesteld. Een ivoorwit hoen met een zalmkleurige hals, rug, zadel en staart, waarbij elke zalmkleurige veer licht omzoomd is. Faverolles hebben wat langer en wat naar achter gericht halsbehang. (Bij het Duitse type is dit het sterkst ontwikkeld).

Faverolles zijn forse, diep gestelde hoenders, die een massieve indruk maken met een horizontale houding. De staart wordt gedragen in een hoek van ongeveer 45 graden. Ze zijn in bezit van een volle, uit drie delen bestaande baard. Op de kop een simpele rechtopstaande enkele kam met het liefst vijf kampunten. De poten zijn licht bevederd. Dit ras is in bezit van vijf tenen. Het ideale gewicht van de Faverolles is voor de hanen 3,5 tot 4 kg. en voor de hennen 2,8 tot 3,5 kg. Faverolles van het Franse type zijn er in de zalmkleurslag.

  
Faverolles haan Frans type                             Faverolles hen Frans type

DUITS Type
In Frankrijk erkent men ook deze fokrichting en de verschillen in type, maar is de benaming niet 'Duits'. Men spreekt van Faverolles clair (helder) voor de Franse fok richting, en van Faverolles foncÚ (donker) voor de Duitse fokrichting. Op het verschil in kleur en type na, zijn deze twee fokrichtingen verder gelijk. Dus alle bijzondere eigenschappen van de Faverolles, gelden ook voor de Faverolles van de Duitse fokrichting.

In Duitsland wordt de Faverolles 'Lachshuhn' genoemd wat Zalmhoen betekent. Daar er ook andere kleurslagen erkend zijn krijg je namen als zwart Zalmhoen. De naam Lachshuhn zou aan de Faverolles gegeven zijn omdat het vlees net zo smakelijk en zacht zou zijn als dat van de zalm (vis).

Faverolles van het Duitse type lijken zwaarder dan het Franse type. De ruglijn lijkt langer door de lager gedragen staart. De borst is iets verder uitgezakt. Daar door heeft de Faverolles van het Duitse type het zo genoemde 'baksteen' model. Toch is het gewicht nagenoeg gelijk aan dat van de Faverolles. De meest voorkomende kleurslag is zalm. Deze zalmkleur is bij de hennen veel warmer en donkerder dan de zalmkleur van de Franse fokrichting. Het halsbehang is vrij lang en goed ontwikkeld en sterk naar achter gericht bij de hennen; dit noemt men wel 'de manen'. Bij de hanen zien we grotere verschillen: een diep zwarte baard, crème halsveren met een roodbruine vlek, een roodbruine rug- en schoudertekening en een roodbruin zadel. De staart moet volledig zwart zijn zonder witte omzoming, de staartdekveren mogen wel rood omzoomd zijn. De gesloten vleugel laat een mooie heldere witte vleugeldriehoek zien.

Als speciaalclub wijzen wij de fokkers erop dat het kruisen van de twee types Faverolles niet aan te raden is. Men krijgt dan zogenaamde zwevers; geen Frans en geen Duits type en problemen met de kleuren. Faverolles (Duits) zijn ook erkend in andere kleurslagen, te weten zwart, wit, blauw, columbia en buff. Ook in Frankrijk zijn deze andere kleuren alleen erkend in het donkere (ofwel Duitse) type. Wij als speciaalclub denken ook dat dit het beste is om problemen in type verschil te voorkomen.

  

   Faverolles haan Duits type                                 Faverolles hen Duits type

Faverolles zie het kleurverschil. Links 3 Duits type, daarna Frans type

                                       Faverolles hen Duits type F baard             Faverolles haan Duits type F baard

FAVEROLLESKRIEL
De Faverolleskrielen zijn een Duitse creatie en zijn dan ook een exacte verkleining in kleur en type van de Faverolles-Duits type. Faverolleskrielen zijn het meest gefokte Franse krielras ter wereld. Het is een prachtig gezicht, om een toompje Faverolleskrielen te zien rondscharrelen. Wat een kleurenpracht! Het lijkt dat ze niets overhaast doen; alles krijgt de aandacht die zij denken dat het toekomt. Ze lijken ook in karakter precies op hun grote broers en zusters, rustig en vertrouwelijk in de omgang.

Faverolleskrielen hebben hetzelfde baksteen type als de Faverolles (Duits), het is alleen een kleiner steentje. Het kopje van een Faverolleskriel is net zo mooi 'verkleind' als de rest van het lichaam; iets wat bij de meeste krielen niet zo is, die hebben in verhouding gezien een wat grotere kop. Ze hebben een volle, uit drie delen bestaande baard. We moeten wel opletten, dat de ogen vrij blijven. De enkele kam is niet groot en staat fier rechtop. Het ideaal is vijf regelmatig gevormde kampunten. De oogkleur wordt oranjerood verlangd. Een stevige korte witte snavel waarbij enige hoornkleurige aanslag op de bovensnavel is toegestaan, completeert het kopje.

Faverolleskrielen hebben een mooi rijk verenkleed wat goed aangesloten hoort te liggen. Daarbij een lang en dik halsbehang, wat soms wat naar achter gericht is, de zogenaamde 'manen'. De poten zijn vrij kort en stevig, niet te dicht op elkaar geplaatst. Ze moeten een stevige indruk maken. De poten zijn voorzien van vijf tenen en niet te zwaar bevederd. Het standaard gewicht van de hanen is1100-1200 gram en van de hennen 900-1000 gram.

Faverolleskrielen zijn in verschillende kleurslagen erkend, te weten: zalm, zalm blauwgetekend, blauw (gezoomd), wit, zwart, koekoek en columbia. Waarbij we willen opmerken, dat de zalmkleurige dieren het meest voorkomen. Deze zijn het spectaculairste om te zien, met de totaal verschillende kleur van haan en hen, en ook vaak het mooist van type. Voor wie van mooi en rustig houdt en deze dieren een droog onderkomen kan bieden, is dit ras een echte aanrader, voor plezier en show.

  Fraai Faverolleskriel toompje